Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Политика за ползване

Регламент (ЕС) 2016/679

От 25 май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679.

Настоящата политика на Бинев ЕООД за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние съхраняваме, обработваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, на страницата ни Контакти можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете.

Моля, да се запознаете внимателно с тази Политика, преди да използвате услугите ни.

Важно е да знаете, че:

ПОНЯТИЯ

СДРУЖЕНИЕТО или АДМИНИСТРАТОРЪТ:  Бинев ЕООД, ЕИК 126630726, със седалище и адрес на управление: област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград 6400, ул. ул. Иван Вазов №11

ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Това е всяко действие или съвкупност от такива, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, съхранение, организиране, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

ПЛАТФОРМА: Софтуер или модули от софтуер работещи съвместно, които обслужват сайта www.maritza.info.

ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение
  2. Посетител

    Електронни адреси/ Телефон за контакт

ВАШИТЕ ПРАВА

Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Сдружението, цитиран по-горе, или по електронен път – на e-mail адрес: maritza@maritza.info, или чрез страницата За контакти:
ВЪВ ВСИЧКИ ТЕЗИ СЛУЧАИ МОЖЕТЕ ДА ПРЕДЯВИТЕ ТЕЗИ СВОИ ПРАВА КАТО ПОПЪЛНИТЕ ФОРМАТА ЗА КОНТАКТ С НАС
  1. Предоставяне на Лични данни към трети лица
Сдружението не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

От наша страна сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.

Информацията в електронен вид се съхранява на защитени центрове за данни на територията на Европейския съюз. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

IP адреси

IP адреси се съхраняват в продължение на до 1 година. IP адреси не се предоставят на трети страни при никакви обстоятелства, освен описаните изключения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.
Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.