Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб Клийн

Кофа 10кг
Вениб Клийн

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Почистващ препарат за силно замърсени под, машини и съоръжения

Вениб Клийн

Вениб Клийн е почистващ препарат, предназначен за измиване от минерални масла на силно замърсени детайли, индустриални подове, машини, съоръжения, работни повърхности, помещения и др.

Инструкции за употреба
Разрежда се от 1:20 до 1:50 с вода и се нанася върху замърсенатаповърхност с пеногенератор или почистващи машини. След не повече от 3-5 мин. се изплаква обилно с вода.Влияние върху материалите
Корозивно спрямо леки металиУсловия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява на хладно и тъмно.Препоръки за безопасност
Н290 Може да е корозивно спрямо метали.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.