Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб 500

Туба 25кг
Вениб 500

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Киселинен препарат за премахване на неорганични замърсявания

Вениб 500

Вениб 500 е киселинен препарат, чието предназначение е премахване на неорганични замърсявания.

Инструкции за употреба
Концентрация: 1 - 5 % в зависимост от степента на замърсяване. След употреба да се изплакне с чиста вода.Влияние върху материалите
Корозивно спрямо металиУсловия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява на хладно и тъмно.Препоръки за безопасност
Н290 Може да бъде корозивно спрямо метали.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Р234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р290 Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
Р405 Да се съхранява под ключ.

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.