Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб 6401

Туба 25кгБидон 280кг
Вениб 6401

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Силноалкално пенообразуващо средство за почистване на отлагания след опушване и нагари

Вениб 6401

Вениб 6401 е оптимално силноалкално почистващо  средство, което образува добре прилепваща пяна, осигуряваща продължителен контакт върху почистваната повърхност. Алкални активни компоненти напълно размекват нечистотиите и ги разтварят така, че остатъците могат да се отстраняват със струя вода.
Вениб 6401 отстранява катран, сажди, смола, наноси от опушване, мазнини и белтъци.
 

Инструкции за употреба
Вениб 6401 се използва в концентрация между 3-10 % в зависимост от степента и типа на замърсяването, при температура:
студено – до 60ºС, при загряване – до 90ºС.
Време за въздействие 15 –20 мин. След почистване с препарата да се изплакне с вода.
 
 
Влияние върху материалите
Разтворите на Вениб 6401 могат да бъдат употребявани при спазване инструкциите за употреба върху повърхности от неръждаема стомана, бетон, керамика, пластмаси и други материали устойчиви на алкални вещества. Вениб 6401 не е подходящ за леки метали, поцинковани и калайдисани повърхности. Загубата на мед и ли алуминий при използването на 5% разтвор при 60ºС е по-ниска от 0,02 мм годишно.
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в оригинални опаковки далече от киселини.
 
Препоръки за безопасност
Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Н290 Може да е корозивно спрямо метали.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
 
 

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.