Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб NC 1251

Туба 24кг
Вениб NC 1251

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Алкално почистващо средство със съдържание на активен хлор

Вениб NC 1251

Вениб NC 1251 е концентриран  алкален непенлив почистващ продукт, съдържащ  активен хлор, предназначен за автоматично циркулационно почистване на  бастуни и маслобойки в хранително-вкусовата промишленост. Вениб NC 1251 има ефективен инхибитор за алуминий и други цветни метали.

 

Инструкции за употреба
Вениб NC 1251 се използва в концентрации между 0,5 ¸ 2,0 %   в зависимост от степента и типа на замърсяването. При температура от 0- 60ºС (за маслобойки до 80ºС).
 
След почистване с препарата, повърхностите да се изплакват с питейна вода.
 
 
Влияние върху материалите
Продуктът  е подхoдящ за всяка твърдост на водата и съдържа специален инхибитор, позволяващ използването му върху алуминий и други цветни метали.
 
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки, далече от слънчева светлина, киселини и високи температури.
 
 
Препоръки за безопасност
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице
Р301+Р330+Р331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
Р304+Р340   Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
 

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.