Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб 330 Foam

Туба 25кг
Вениб 330 Foam

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Киселинно пенообразуващо средство на базата на фосфорна киселина

Вениб 330 Foam

Вениб 330 FOAM е течно киселинно пенообразуващо средство на базата на фосфорна киселина, предназначено за почистване на оборудване, стени и подове в хранително-вкусовата промишленост.
Вениб 330 FOAM се използва за отстраняване на наслоявания в следствие твърдостта на водата и други минерални наслоявания от оборудване в хранително-вкусовата промишленост. Особено е подходящ за почистване на платформи и рамки от галванизирани материали.
Вениб 330 FOAM е подходящ за употреба с множество съоръжения за образуване на пяна, както и за ръчно почистване и почистване на резервоари и топлообменници чрез накисване.
 

Инструкции за употреба
Вениб 330 FOAM се  използва  в  концентрация    между   2 ÷ 5 % в зависимост от типа и степента на замърсяването.
За почистване на шприц машини концентрацията е 3 % с въртене от 30 - 50 мин.
След почистване да се изплакне с вода.
 
Влияние върху материалите
Неръждаемата стомана не се влияе от препарата. Не вреди на цинка. Много слабо изразена корозия върху алуминия.
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в оригинални опаковки  далече от слънчева светлина, основи и високи температури.
 
Препоръки за безопасност
Н290 Може да бъде корозивно спрямо метали.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Н400 Силно токсичен за водните организми.
Р234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
Р290 Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Р405 Да се съхранява под ключ.

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.