Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб FR 9001

Туба 24кгВарел 270кг
Вениб FR 9001

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Силноалкално пенообразуващо средство за почистване на отлагания след опушване

Вениб FR 9001

Вениб FR 9001 е оптимално силноалкално почистващо  средство, което образува добре прилепваща пяна, осигуряваща продължителен контакт върху почистваната повърхност. Алкални активни компоненти напълно размекват нечистотиите и ги разтварят така, че остатъците могат да се отстраняват със струя вода.
Вениб FR 9001 отстранява катран, сажди, смола, наноси от опушване, мазнини и белтъци.

Инструкции за употреба
Вениб FR 9001 се използва в концентрация между 3-10 % в зависимост от степента и типа на замърсяването, при температура:
студено – до 60ºС, при загряване – до 90ºС.
Време за въздействие 15 - 20 мин. След почистване с препарата да се изплакне с питейна вода.
Влияние върху материалите
Разтворите на Вениб FR 9001могат да бъдат употребявани върху повърхности от неръждаема стомана, бетон, керамика, пластмаси и други материали устойчиви на алкални вещества.
Вениб FR 900  не е подходящ за леки метали, поцинковани и калайдисани повърхности. Загубата на мед и ли алуминий при използването на 5% разтвор при 600С е по-ниска от 0,02 мм годишно.
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки, далече от киселини. 
 
Препоръки за безопасност
Н290 Може да е корозивно спрямо метали.
Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.