Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Кеми гел HC

Кофа 10кг
Кеми гел HC

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Неутрален гелообразен обезмаслител за месопреработвателни машини, плотове, хладилни витрини и превозни средства

Кеми гел HC

Кеми гел НС е предназначен за ефикасно и бързо ръчно почистване на машини, оборудване, маси, посуда, плочки, стъкло и превозни средства, използвани в хранително вкусовата промишленост.
Кеми гел НС съдържа комбинация от активни ПАВ, гарантиращи отлични почистващи свойства.
Кеми гел НС е с неутрално рН и ефикасно отстранява мазнини от животински и растителен произход.

 

Инструкции за употреба
Концентрация: 1 – 5 %, според степента на замърсяване
Температура:   40 – 50ºC
Ръчно почистване: 200 гр на 10 л вода
Почистване с пяна: 400 гр на 10 л вода
Почистване на стъкла: 50 гр на 10 л вода
Почистване в месопреработвателната промишленост: дозира се до 500 гр на 10 л вода при най-високи замърсявания. След използване на почистващия разтвор, повърхностите да се изплакнат с вода.
 
Влияние върху материалите
Безопасен
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в оригинални опаковки далече от слънчева светлина и високи температури.
 
Препоръки за безопасност
Н302 Вреден при поглъщане
Н315 Предизвиква дразнене на кожата.
Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
 

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.