Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб GSP

Туба 24кгВарел 240кг
Вениб GSP

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Киселинен непенлив препарат, базиран на неорганични киселини

Вениб GSP

Вениб GSP е течен киселинен еднофазен почистващ препарат за употреба предимно в хранително-вкусовата промишленост.
Вениб GSP също е подходящ за пълното /основно/ почистване и деминерализация на миялните машини и за ръчното почистване на повърхности от неръждаема стомана. Обезцветяването на металите е премахнато и се подобрява блясъка на стоманата.
Вениб GSP разтваря мазнини, протеини и неорганични замърсявания дори при ниски концентрации, не се пени и е лесен за измиване.
 
 

Инструкции за употреба
Вениб GSP се използва в концентрация между 1 – 2 % за автоматично приложение и 10% - за ръчно. Подходящата температура е между 50°С и 70°С. След почистване с препарата да се изплакне с питейна вода.

 
Влияние върху материалите
Неръждаемата стомана е устойчива към прилагания разтвор. Има минимална абразия при контакт с алуминий. 
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки, далече от алкални и хлорни препарати.
 
Препоръки за безопасност
Н290 Може да е корозивно спрямо метали.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Р234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице
Р290 Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
Р405 Да се съхранява под ключ.
 

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.