Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб NP SHINE FA

Туба 25кг
Вениб NP SHINE FA

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Eднофазен почистващ препарат, базиран на неорганични киселини

Вениб NP SHINE FA

Вениб NP SHINE FA е течен, силно киселинен, еднофазен почистващ препарат за употреба предимно в хранително-вкусовата промишленост.
Вениб NP SHINE FA също е подходящ за пълното /основно/ почистване и деминерализация на миялните машини и за ръчното почистване и премахване на железни окиси от повърхности.
Вениб NP SHINE FA разтваря мазнини, протеини и неорганични замърсявания дори при ниски концентрации, слабо се пени и е лесен за измиване.
 

Инструкции за употреба
Автоматично приложение:
Концентрация:     1 – 2 %
Температура:       50 – 700С
С концентрации - 10 % може да се използва за ръчно приложение.
 
Забележка!
Измива се с чиста вода след почистване.
 
Влияние върху материалите
Неръждаемата стомана е устойчива към прилагания разтвор. Има минимална абразия при контакт с алуминий.
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки, далече от слънчева светлина и високи температури.
 
Препоръки за безопасност
Н290 Може да е корозивно спрямо метали.
Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Р234 Да се съхранява само в оригинални опаковкил
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
Р290 Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Р405 Да се съхранява под ключ.

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.