Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб 601

Туба 25кгБидон 280кг
Вениб 601

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Непенливо киселинно почистващо средство на база фосфорна киселина

Вениб 601

Вениб 601 е киселинен препарат за чистене чрез потапяне или циркулация.
Вениб 601 гарантира бързо и отлично почистване. Вениб 601 се използва за отстраняване на наслоявания в следствие твърдостта на водата и други минерални наслоявания на оборудване в хранително-вкусовата промишленост.
Вениб 601 се изплаква лесно и не образува филм.
 
 
 

Инструкции за употреба
Вениб 601  се използва в концентрация между 2-10 % в зависимост от степента и типа на замърсяването. Време за въздействие – от 20 мин. до изчистване на замърсените повърхности. Температура до 70ºС. След почистване с препарата да се изплакне с вода.
 
 
Влияние върху материалите
Продуктът не влияе върху неръждаема стомана и пластмаси. Неподходящ за алуминий и цветни метали.
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Продуктът не влияе върху неръждаема стомана и пластмаси. Неподходящ за алуминий и цветни метали.
 
Препоръки за безопасност
Н290 Може да е корозивно спрямо метали.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Р234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
Р290 Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Р405 Да се съхранява под ключ.
 

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.